Algemene Ledenvergadering: 4 maart 2020

Beste leden, 

De vergadering is dit jaar op woensdag 4 maart en start om 20.00uur in het clubgebouw. Wij hopen daar zoveel mogelijk leden te begroeten. 

Tijdens de vergadering zal onder anderen bij de leden gepeild worden wat het standpunt is met betrekking tot het mogelijk aanleggen van een jeu des boulesbaan op ons park, en het verhogen van de ‘pensioenleeftijd’ voor het draaien van bardiensten.
Het bestuur zal deze onderwerpen verder toelichten in de ALV.

Graag tot woensdag 4 maart!