Baanregels

Voor het gebruik van onze banen gelden de volgende regels:

  • Jaarleden kunnen elke dag onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen van 08.00 uur tot 23.00 uur van 1 januari t/m 31 december;
  • Winterleden kunnen elke dag onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen van 08.00 uur tot 23.00 uur van 1 oktober t/m 31 maart;
  • Het clubhuis is tussen 08.00 uur en 23.00 uur open. Zorg dat je deur sluit bij het verlaten van het clubhuis;
  • Het bestuur heeft altijd het recht om op bepaalde tijden banen ter beschikking te stellen aan haar leden en/of te reserveren voor verenigingsactiviteiten. Dit publiceert het bestuur op de website en wordt opgenomen in het digitale afhangbord;
  • De leden van de commissie Parkbeheer en/of de groundsman bepalen wanneer en welk onderhoud aan de banen moet worden verricht, de spelers dienen de baan vrij te maken voor onderhoudswerkzaamheden. De commissie en/of groundsman beslissen ook wanneer een baan niet bespeelbaar is;
  • Senioren en junioren hebben op baan 3 en 4 altijd gelijke speelrechten. Op baan 1 en 2 hebben de senioren van maandag t/m vrijdag vanaf 19.00 uur en gedurende het gehele weekend voorrang op de junioren, tenzij de junioren een wedstrijd voor de interne competitie spelen;
  • Na het spelen moeten de banen altijd worden geveegd en zo nodig ook gesproeid;
  • Het betreden van de banen anders dan met tennisschoenen is niet toegestaan;
  • Iedereen is verplicht de banen in een zo goed mogelijke conditie te houden door o.a. gebreken direct te melden bij de commissie Parkbeheer.