Historie

LTV Zevenhoven is in 1975 opgericht. Een jaar later werden de eerste twee banen geopend. Zo’n 170 leden telden we toen. In 1977 kwamen er een oefenkooi en een zandbak voor de kinderen bij. Het clubhuis werd in oktober 1977 geopend. In 1980, bij het eerste lustrum, werden er nog eens 2 banen geopend. Het ledental bedraagt sindsdien zo’n 240 à 280. Sinds 1993 kan er vanwege de komst van verlichting ook ’s avonds tot 23 uur getennist worden. Vanaf 1995 is LTV Zevenhoven eigenaar van het park via erfpacht. Eind 2004/begin 2005 zijn de banen omgevormd tot winterharde french court banen. Deze zijn in 2013 vervangen door winterharde ProVision banen en er is met sponsoring door het Schipholfonds een minibaan gerealiseerd: de Schipholfondsminibaan. Het park is compleet gerenoveerd en voldoet daarmee helemaal aan de eisen van deze tijd. LTV Zevenhoven organiseert veel activiteiten waaronder open toernooien voor senioren en junioren en de competities.