Het bestuur

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Ruud Bos
voorzitter@ltvzevenhoven.nl

Penningmeester:
Patrick Hilders
penningmeester@ltvzevenhoven.nl

Secretariaat & Ledenadministratie:
Joris Aartman
secretaris@ltvzevenhoven.nl
info@ltvzevenhoven.nl

Jeugdcommissie:
Piroska de Boer
jeugd@ltvzevenhoven.nl

Commissie Parkbeheer:
Ed van Niel
parkbeheer@ltvzevenhoven.nl

Communicatie & Clubkampioenschappen:
Natacha Anlo
wedstrijdcie@ltvzevenhoven.nl

Wedstrijdzaken:
Lieke Bader

Activiteiten:
Marije van Capel & Jonie van Capel

Sponsoring:
Desmond van Tol

Communicatie & Jeugdcommissie:
Kate Clarke