Het bestuur

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Vacant
voorzitter@ltvzevenhoven.nl

Penningmeester:
Patrick Hilders
penningmeester@ltvzevenhoven.nl

Secretariaat/Ledenadministratie:
Joris Aartman
secretaris@ltvzevenhoven.nl
info@ltvzevenhoven.nl

Jeugdcommissie:
Kate Clarke
jeugd@ltvzevenhoven.nl

Commissie Parkbeheer:
Vacant
parkbeheer@ltvzevenhoven.nl

Wedstrijdcommissie:
Natascha Anlo
wedstrijdcie@ltvzevenhoven.nl

Media en communitatie:
Vacant