Introducé reglement

Een baan afhangen met een introducé via de Clubapp

Je hebt voor een introducee geen aparte pas nodig. Je kiest binnen de Clubapp een dag en tijd en klikt deze aan. Vervolgens wordt gevraagd met wie je gaat spelen. Je kunt hier een of meerdere medeclubleden selecteren maar kiezen voor introducé toevoegen. Daarna vul je de naam en het e-mailadres in van jouw introducé en klikt op ‘Speler toevoegen’. De spel is gelijk aan de reguliere speeltijden (een half uur voor enkelspel, een uur voor dubbelspel). 

Kosten 

 • De eerste keer iemand introduceren is gratis;
 • Voor de tweede en derde keer dat dezelfde introducé wordt meegenomen geldt een vergoeding van € 5,00 euro (per persoon);
 • Een introducé mag maximaal 3 keer meespelen. Wanneer deze persoon vaker wil spelen, zien we graag dat hij of zij lid wordt van LTVZ. 

De betaling kan als volgt

 • Het bedrag ter plekke betalen. Dit kan, indien de bar bemand is, bij de persoon achter de bar door contant te betalen of door te pinnen;
 • Een bedrag van € 5,00 (per introducé) overmaken op rekening NL20RABO0300312083 t.n.v. LTV Zevenhoven.

Voorwaarden 

 1. Een en dezelfde persoon mag maximaal 3 keer geïntroduceerd worden;
 2. Een baan mag geen 2 keer achter elkaar in gebruik worden genomen met een introducee;
 3. Introduceren is niet mogelijk tijdens verenigingsactiviteiten zoals toernooien en competitie. Tenzij deze activiteiten specifiek openstaan voor niet-leden;
 4. Het lid dat introduceert is verplicht voor zichzelf af te hangen (met zijn KNLTB ledenpas of via de Clubapp) en naam en e-mailadres van de introducee in te voeren
 5. Een introducé mag alleen spelen als het verschuldigde bedrag wordt voldaan;
 6. Het is van belang dat de gastspeler met de juiste schoeisel de baan betreedt;
 7. Het lid dat de introducé meebrengt is ten allen tijde verantwoordelijk voor de introducé en zorgt ervoor dat de introducé op de hoogte is van de geldende regels op en rond de baan;
 8. LTVZ tennis kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de introducé tijdens het spelen te maken krijgt met een ongeval of een blessure;
 9. Het is NIET toegestaan om de introducé regel te omzeilen door de introducé af te hangen op een ledenpas van een ander lid van LTVZ.