LTVZevenhoven Tennis Stratentoernooi 2023

Op woensdag 22 maart is in Zevenhoven de 6e editie van het Stratentoernooi gespeeld. Met 75 basisschoolkinderen hebben wij een hele leuke, sportieve en gezellige middag gehad. Voor de lezers die zich afvragen: wat is het Stratentoernooi eigenlijk? Aan het eind van dit verslag staat het kort uitgelegd. Alle foto’s zijn te vinden in het LTVZ Facebook album.

Op de tennisbaan hebben alle kinderen hun best gedaan punten te verzamelen voor hun team. Ook aan de traditionele kleurplaat wedstrijd werd hard gewerkt. Natuurlijk hoort vooraf een warming up en een gezamenlijk spel aan het eind tot het programma, met als belangrijkste doel het hebben van plezier. 😃 Een aantal deelnemers heeft dat keurig verwoord tijdens hun interview voor Omroep West. Vanwege het slechte weer was er dit jaar een aangepast programma. We hebben een quiz aan het programma toegevoegd zodat een deel van het toernooi binnen in de warmte was en tijdens het buiten gedeelte meer ruimte was om actief bezig te zijn (en zo warm te blijven). De quiz was een groot succes en de punten die daarmee verdiend zijn, zijn meegenomen met de tennispunten.

De 2023 winnaars zijn team Oranje! Zij komen uit de wijk Vogelwikke, Witte Kwikstaart & Sportlaan. Gefeliciteerd!!! Team Groen (tussen Stationsweg en Groene Jonkerstraat) is tweede geworden en team Wit (Zuideinde, Dorpsstraat, Uiterbuurtweg + 3 extra boerderijen) derde. De kleurplaatwedstrijd is gewonnen door team Rood uit Ambachtgaarde, S. van Drielstraat, Schoterstraat & Vrijenhoek – het team was ook nog eens extra mooi uitgedost inclusief schmink. Zoals gezegd zijn de scores van de quiz meegenomen bij de tennispunten, de uitslag van de quiz was als volgt: bij de oudste groep waren team Blauw/Groen en Wit 2 gedeeld 1e. Team Oranje was 3e. Bij de jongere kinderen won team Groen de quiz, team blauw was 2e en de rest was samen gedeeld 3e

De quiz gaf ook interessante antwoorden: inwoners van Zevenhoven lag tussen 17.000 en 520. Jaar dat LTVZ werd opgericht tussen 1913 en 1997 en wat betreft de voorzitters van onze sportclubs werden Ruud Bos en de opa van Lex wel genoemd maar ook ander namen zoals Simon, Kate, de vader van Feline, Joris en Pino, Dolf en Jacques. Wij vonden het een hele geslaagde middag! Zonder hulp van alle ouders, de deelnemers en teamleiders hadden we dit niet kunnen organiseren. Wij kijken alweer uit naar volgend jaar! Mocht je willen helpen bij de organisatie dan houden wij ons aanbevolen!

Tot slot zoals beloofd, het antwoord op de vraag: wat is het Stratentoernooi eigenlijk?

Elk jaar in het voorjaar wordt na schooltennis het Stratentoernooi georganiseerd, het werkt als volgt:

Teamcaptains: enkele LTVZ jeugdleden worden gevraagd om voor hun wijk teamcaptain te zijn. Zij doen dit alleen of met z’n tweeën. Zevenhoven wordt in 6 wijken verdeeld, teamcaptains mogen m.b.v. de uitnodigingen die zij krijgen basisschoolkinderen uit hun wijk uitnodigen om samen een team te maken. 

Deelnemers: het toernooi is voor basisschool kinderen die in Zevenhoven wonen of in Zevenhoven naar school gaan. Voor de zekerheid wordt het toernooi ook aangekondigd via social media en per mail naar de LTVZ leden zodat kinderen die mee willen doen en per ongeluk niet gevraagd zijn, zichzelf ook kunnen aanmelden bij LTVZ.

Het toernooi: het toernooi begint altijd met een warming up (bijv. estafette). Kinderen worden samen met hun eigen team warm voordat het echte werk gaat beginnen. De warming up telt niet mee voor de punten. Het is wel het enige onderdeel dat met het hele team wordt gedaan dus belangrijk voor de teamspirit. 

Na de warming up worden kinderen verspreid over verschillende onderdelen. Kinderen met vergelijkbare leeftijd en/of speelsterkte zitten in hetzelfde onderdeel. Omdat de leeftijden zó uiteenlopend zijn en de samenstelling per team zó anders is kan er natuurlijk niet letterlijk team tegen team gespeeld worden. Gedurende het toernooi verzamelt elke deelnemer individueel op zijn of haar niveau punten voor het team. Aan het eind worden alle punten opgeteld en weer gemiddeld aan de hand van het aantal deelnemers in een team. De teams verschillen ook erg in grootte zodat de teamgrootte ook meegenomen moet worden in de puntentelling. 

Aan het eind van het toernooi is er nog ruimte voor een gezamenlijk spel, dit doen we met alle kinderen tegelijk (enigszins ingedeeld naar leeftijd/speelsterkte). Dit onderdeel telt ook niet mee voor de punten en gaat alleen om de lol!

Winnaars: na afloop van het toernooi is er een prijsuitreiking op de tribune. Allereerst worden de teamcaptains bedankt voor hun inzet – zij zijn (net als de hulpouders) natuurlijk onmisbaar en krijgen applaus van alle deelnemers. Daarna wordt de teamprijs uitgereikt voor de mooiste kleurplaat – op deze manier kunnen kinderen zich op verschillende manieren inzetten voor hun team. Tot slot wordt het team benoemd dat op de tennisbaan gemiddeld de meeste punten heeft verzameld en winnaar is van het Stratentoernooi.