Reglement Jeu de boules Zevenhoven

 • Voor het spelen op de baan moet vooraf, via de ClubApp, een tijdstip gereserveerd worden.
 • Bij reservering van de Jeu-de-boulesbaan kun je een uur spelen op de baan.
 • Je kunt alleen een reservering voor de eerstkomende 6 dagen maken.
 • Tussen het moment dat je de reservering maakt en het tijdstip waarop je wilt spelen moet minimaal 1 uur zitten.
 • Roken en open vuur is in de nabijheid van de Jeu-de-boulesbaan ten strengste verboden. Dit vanwege de aanwezigheid van een gasleiding.
 • Ieder lid van LTV Zevenhoven is automatisch lid van Jeu de boules Zevenhoven en kan zonder extra kosten gebruik maken van de Jeu-de-boulesbaan.
 • Jeu de boules spelers kunnen net als de leden van LTVZ gebruik maken van het clubhuis (toiletten, bar, keuken, terras).
 • Help mee om de accommodatie netjes te houden en laat geen rommel achter.
 • Het meenemen van een introducee is altijd toegestaan, graag zelfs! Het verzoek is om deze introducee dan wel aan te melden via de ClubApp. Dit kan tijdens het reserveren van de baan, waar je een introducee als medespeler kunt opgeven. De 1e keer een introducee meenemen kost niets, een 2e en 3e keer is tegen betaling van 2 euro.
 • Iedereen die vaker jeu de boules wil spelen en geen lid is van LTV Zevenhoven kan zich aanmelden als ‘Jeu de boules Jaarlid’. Dit lidmaatschap kost 15 euro per jaar. Een aanmeldformulier is te vinden op de site van LTV Zevenhoven (www.ltvzevenhoven.nl, onder het kopje Jeu-de-boules). Het formulier kan per e-mail verstuurd worden naar: jeudebouleszevenhoven@gmail.com. Of ingeleverd worden bij de ledenadministratie.
 • Er is op de club een setje ‘leenballen’ voorhanden. Deze is beschikbaar voor iedereen die graag eens een balletje wil meegooien.

Voor meer informatie over het spelen van Jeu de boules kun je contact opnemen met Kees Voorn via jeudebouleszevenhoven@gmail.com of 06-49138751.

Voor het aanmelden als Jeu de boules Jaarlid, of wanneer je er niet uit komt met (het reserveren via) de Clubapp, neem dan contact op met Joris Aartman, ledenadministratie via jeudebouleszevenhoven@gmail.com of 06-23769661.

Onderstaande regels hebben voornamelijk betrekking op deze Coronaperiode:

 • Kom alleen naar de club als vooraf, via de Clubapp, een tijdstip voor de Jeu-de-boulesbaan is gereserveerd.
 • Momenteel is alleen spel met 2 personen toegestaan. Dit geldt zeker tot en met 15 maart 2021. Wanneer het weer toegestaan is om met meer dan 2 personen te spelen ontvangen jullie hiervan bericht vanuit de vereniging.
 • Kom niet eerder dan tien minuten voordat je gaat spelen aan op de sportlocatie en ga na afloop direct naar huis.
 • Houdt, ook op de club en tijdens het spelen, anderhalve meter afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden.
 • Het clubhuis en de bar blijven voorlopig gesloten, alleen de toiletten zijn toegankelijk (voor noodgevallen). Ga dus thuis naar het toilet voordat je naar de club vertrekt.
 • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie. Ook in het clubgebouw zijn desinfecterende doekjes en is desinfecterende zeep aanwezig.
 • Schud geen handen, geef geen high fives.
 • Toeschouwers zijn momenteel niet toegestaan.
 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.