Schooltennis

Eén maal per jaar rond half maart worden door onze tennisschool Simontennis alle klassen van de basisscholen in Zevenhoven en Noordeinde uitgenodigd.
Er wordt dan in plaats van een gymles een tennisles gegeven. Deze lessen zijn bij LTVZevenhoven of bij slecht weer in gymzaal de Vlijt.

Simontennis enthousiasmeert hiermee op een leuke manier de kinderen voor tennis.
Deze schooltennisdagen vinden bij voorkeur plaats vóór de jaarlijkse open dag. De kinderen worden dan op de open dag nogmaals in de gelegenheid gesteld om mee te doen aan een leuke tennisles.