Wat kost het?

Wat kost het?

Vanaf 1 april 2023 gelden de volgende tarieven met betrekking tot contributie en lesgeld:

Seniorenleden

td>Zomerlidmaatschap

Soort lidmaatschap Contributie Periode Tennisles
Winterlidmaatschap € 80,00 1 oktober – 1 april *
Zomerchallenge Volwassenen: € 50,00 1 juni – 31 augustus *
Zomerchallenge Jeugd t/m 17: € 25,00 1 juni – 31 augustus *
Zomerchallenge Jeugd t/m 12: € 20,00 1 juni – 31 augustus *
Jaarlid student/scholier € 95,00 1 januari – 31 december *
Jaarlid senioren € 160,00 1 januari – 31 december *

* Tennislessen worden bij LTVZ verzorgd door SimonTennis. Zowel in de lente als in de herfst wordt gestart met een nieuwe serie lessen.
Voor beide series moet apart aan gemeld worden via de site van SimonTennis.
Ga voor tarieven en inschrijven naar www.simontennis.nl. Betaling van het lesgeld verloopt via SimonTennis.

Jeugdleden

Minileden (4 t/m 9 jaar):

Leeftijd Geboortejaar Contributie (jaar) Lesgeld voorjaar/najaar*
4 2019 € 50,00 € 48,00
5 2018 € 50,00 € 48,00
6 2017 € 50,00 € 48,00
7 2016 € 60,00 € 61,00
8 2015 € 60,00 € 61,00
9 2014 € 60,00 € 61,00

Jeugdleden (10 t/m 17 jaar):

Leeftijd Geboortejaar Contributie (jaar) Lesgeld voorjaar/najaar*
10 2013 € 70,00 € 75,00
11 2012 € 70,00 € 75,00
12 2011 € 70,00 € 75,00
13 2010 € 80,00 € 89,00
14 2009 € 80,00 € 89,00
15 2008 € 80,00 € 89,00
16 2007 € 80,00 € 89,00
17 2006 € 80,00 € 89,00

* Zowel in het voorjaar als in het het najaar wordt gestart met een nieuwe serie van 16 lessen. Voor beide series moet apart aangemeld worden. Het is niet verplicht om zowel in het voor-  als najaar tennisles te volgen.
Tennislessen worden bij LTVZ verzorgd door SimonTennis. Ga voor inschrijven naar www.simontennis.nl.
Betaling van het lesgeld verloopt via SimonTennis, de betaling van de contributie verloopt via LTVZ.

Voor inlichtingen m.b.t. het lidmaatschap kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie (Joris Aartman, secretaris@ltvzevenhoven.nl of mail naar jeugd@ltvzevenhoven.nl).

Opzegging van het lidmaatschap dient (schriftelijk) te geschieden bij de Ledenadministratie, voor 1 december van enig jaar, conform art. 6 en 11.1 van de statuten. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.