Update ivm het Corona-Virus

Beste tennissers, vrijwilligers en sponsoren,

Om te beginnen  willen we iedereen binnen LTVZ, die op welke wijze dan ook geraakt wordt in deze coronavirus-situatie, heel veel sterkte toewensen. In het bijzonder voor degenen die er vanuit hun beroep een tandje bij moet doen, of juist financieel extra onder druk staan. Afgelopen dinsdag heeft iedereen van de overheid gehoord dat de regels in Nederland met betrekking tot het coronavirus tot minimaal 28 april gehandhaafd zullen blijven. Alle (tennis)activiteiten binnen LTVZ liggen daardoor volledig stil. De genomen maatregelen van de KNLTB t/m 6 april, worden doorgezet t/m 28 april. Je leest er hier meer over: https://www.centrecourt.nl/actueel/nieuws/2020/04/maatregelen-verlengd-sportclubs-blijven-dicht-tm-28-april/

Voor ons als tennisclub betekent dat het volgende:

·         SimonTENNIS schuift de start van de voorjaarslessen op tot het moment waarop er weer getennist mag worden. Zij communiceren dit aan de deelnemers van de voorjaarslessen;

·         De Open Toernooi Commissie beraadt zich op een mogelijke andere week voor het Open Toernooi in plaats van de 2e week van juni. Zij hebben daarover contact met KNLTB en het bestuur;

·         Alle tenniscompetities (jeugd & volwassenen) blijven voorlopig uitgesteld naar begin mei. De KNLTB beslist zo snel mogelijk na 21 april of de nieuwe startdatum en planning van de competities haalbaar is of dat nieuwe aanpassingen nodig zijn;

·         Patrick, onze penningmeester, is druk bezig de regelingen van de overheid goed na te gaan op financiële mogelijkheden voor LTV Zevenhoven om de financiële impact van de crisis enigszins te kunnen compenseren;

·         Vanzelfsprekend gaan alle geplande activiteiten tot en met 28 april niet door. Over evenementen die later in het jaar gepland staan zullen we op het juiste moment kijken hoe daar mee om te gaan;

·        Het jubileumfeest van ons 45 jarig bestaan, het plan voor de Jeu-de-Boules baan en het Jeugd Stratentoernooi zijn voorlopig afgelast. Er wordt gekeken naar een mogelijke nieuwe planning. 

Op 21 april horen we hoe verder na 28 april met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. We maken dan de balans opnieuw op. 

In ieder geval tot die tijd moeten we streng zijn, het hek van ons park blijft op slot. De netten zijn naar beneden gedraaid en ja, zelfs onze kantinedeur zit nu ook overdag op slot. Het is niet leuk, maar ook LTVZ moet de regels nakomen en haar steentje bijdragen aan de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. We willen jullie allemaal bedanken voor de medewerking.

De parkcommissie zorgt voor het (in ieder geval hoogstnoodzakelijke) onderhoud zodat onze banen netjes blijven, en we niet achterblijven met legionella in de leidingen. En misschien pakken ze ook nog wat meer beet, zoals wat schilderwerk. Ook naar de schoonmaak van de kantine, keuken en het sanitair en de voorraad blijven we omkijken.

Onze tennisclub heeft een belangrijke positie in onze dorpen Zevenhoven en Noordeinde. Laten we er met zijn allen alles aan doen, om dat ook na deze periode zo te houden.  Hopelijk blijven jullie en je naasten allemaal gezond en topfit! Zodat straks er weer lekker getennist kan worden en we weer gezellig toernooitjes en evenementen kunnen organiseren.

Namens het bestuur,

Lizet Keyzers, voorzitter