Aanmelden!

  Kies het type lidmaatschap waarvoor u zich wil inschrijven:

  ManVrouw

  Automatische Incasso 1x per jaar

  Lid van andere tennisvereniging JaNee

  Zo ja, graag uw KNLTB lidnummer:

  Speelsterkte:

  Upload hier uw pasfoto (minimaal 300 x 400 pixels)

   

  Voor inlichtingen en/of gegevens m.b.t. het lidmaatschap kunt u contact opnemen met onze Ledenadministratie
  (Joris Aartman, De Schinkel 11, 2435 WR  Zevenhoven, secretaris@ltvzevenhoven.nl of mail naar jeugd@ltvzevenhoven.nl).

  Opzeggen?
  Dat vinden wij jammer. Maar als je echt wilt gaan dan is dit de procedure:

  Opzegging van het lidmaatschap dient (schriftelijk) te geschieden bij de Ledenadministratie, voor 1 december van enig jaar, conform art. 6 en 11.1 van de statuten. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december