Aanmelden!

Kies het type lidmaatschap waarvoor u zich wil inschrijven:

ManVrouw


Automatische Incasso 1x per jaar


Lid van andere tennisvereniging JaNee

Zo ja, graag uw KNLTB lidnummer:

Speelsterkte:


Upload hier uw pasfoto (minimaal 300 x 400 pixels)


 

Voor inlichtingen en/of gegevens m.b.t. het lidmaatschap kunt u contact opnemen met onze Ledenadministratie
(Joris Aartman, De Schinkel 11, 2435 WR  Zevenhoven, secretaris@ltvzevenhoven.nl of mail naar jeugd@ltvzevenhoven.nl).

Opzeggen?
Dat vinden wij jammer. Maar als je echt wilt gaan dan is dit de procedure:

Opzegging van het lidmaatschap dient (schriftelijk) te geschieden bij de Ledenadministratie, voor 1 december van enig jaar, conform art. 6 en 11.1 van de statuten. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december