Daverend applaus voor Bouwteam!

Op 20 februari was de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijd voor een bedankje voor het bouwteam bestaande uit 16 vrijwilligers – voornamelijk leden maar ook enkele niet leden. Naast een blijvend aandenken in de vorm van een sponsor/namenbord dat binnenkort op de wand word gemonteerd, bedankte het bestuur het bouwteam met een gezellige (tennis-)avond in het vooruitzicht voor het bouwteam en hun partners.We investeerden begin 2018 in zonnepanelen. Dit was mogelijk met subsidies van het rijk en de Rabobank en met een paar duizend euro sponsoring door diverse leden. Eind 2018 werd geïnvesteerd in vernieuwing en uitbreiding van de toiletten/kleedkamers, zodat deze weer jarenlang mee kunnen. Dit werd met een enorme tijdsinvestering van het bouwteam en de bijdragen van enkele sponsorende bedrijven mogelijk gemaakt.