Neem een introducee mee!

De introduceeregeling is er om potentiële nieuwe leden kennis te laten maken met de tennissport of om een keer met iemand van een andere vereniging te tennissen.

Het was niet altijd duidelijk hoe je een introducee mee kunt nemen naar LTVZ. Met het digitale afhangbord en de nieuwe versie van de Clubapp is het technisch in ieder geval erg makkelijk geworden om af te hangen voor een introducee. We merken alleen dat er daardoor geregeld introducees meekomen zonder dat gevraagd wordt wat hiervoor de regels of kosten zijn. Vandaar deze email waarin dit verder toegelicht wordt.

Een baan afhangen met een introducee via het Afhangbord
Je hebt voor een introducee geen aparte pas nodig. Je kunt een baan afhangen door je eigen KNLTB-pas door de paslezer te halen van het digitale afhangbord en te kiezen voor ‘introducee toevoegen’. Van belang is dat je vervolgens de naam en het e-mailadres opgeeft van jouw introducee. De speeltijd is gelijk aan de reguliere speeltijden (een half uur voor enkelspel, een uur voor dubbelspel).

Een baan afhangen met een introducee via de Clubapp
Je hebt voor een introducee geen aparte pas nodig. Je kiest binnen de Clubapp een dag en tijd en klikt deze aan. Vervolgens wordt gevraagd met wie je gaat spelen. Je kunt hier een of meerdere medeclubleden selecteren maar kiezen voor introducé toevoegen. Daarna vul je de naam en het e-mailadres in van jouw introducee en klikt op ‘Speler toevoegen’. De spel is gelijk aan de reguliere speeltijden (een half uur voor enkelspel, een uur voor dubbelspel).

Kosten
– De eerste keer iemand introduceren is gratis.
– Voor de tweede en derde keer dat dezelfde introducee wordt meegenomen geldt een vergoeding van € 5,00 euro (per persoon). Een introducee mag maximaal 3 keer meespelen. Wanneer deze persoon vaker wil spelen, zien we graag dat hij of zij lid wordt van LTVZ.

De betaling kan als volgt
– Het bedrag ter plekke betalen. Dit kan, indien de bar bemand is, bij de persoon achter de bar door contant te betalen of door te pinnen. 
– Een bedrag van € 5,00 (per introducee) overmaken op rekening NL20RABO0300312083 t.n.v. LTV Zevenhoven.

Voorwaarden
1. Een en dezelfde persoon mag maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.
2. Een baan mag geen 2 keer achter elkaar in gebruik worden genomen met een introducee.
3. Introduceren is niet mogelijk tijdens verenigingsactiviteiten zoals toernooien en competitie. Tenzij deze activiteiten specifiek openstaan voor niet-leden.
4. Het lid dat introduceert is verplicht voor zichzelf af te hangen (met zijn KNLTB ledenpas of via de Clubapp) en naam en emailadres van de introducee in te voeren.
5. Een introducee mag alleen spelen als het verschuldigde bedrag wordt voldaan.
6. Het is van belang dat de gastspeler met de juiste schoeisel de baan betreedt.
7. Het lid dat de introducee meebrengt is ten allen tijde verantwoordelijk voor de introducee en zorgt ervoor dat de introducee op de hoogte is van de geldende regels op en rond de baan.
8. LTVZ tennis kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de introducee tijdens het spelen te maken krijgt met een ongeval of een blessure.
9. Het is NIET toegestaan om de introduceeregel te omzeilen door de introducee af te hangen op een ledenpas van een ander lid van LTVZ.

We nodigen alle leden dan ook uit om een keer een introducee mee te nemen naar ons tennispark.