Nieuw Bestuur !

Op 18 januari was het zo ver! Het nieuwe bestuur van LTVZ moest wat tafels aan elkaar schuiven om de eerste gezamenlijke vergadering te houden. Op woensdag 15 maart maakten we alles officieel tijdens de Algemene Ledenvergadering. Iedereen gaat nu al vol enthousiasme aan de slag. Wie kan jij aanspreken met vragen of ideeën? Op deze teamfoto staat het complete bestuur:

V.l.n.r. achter: Ruud Bos (voorzitter), Patrick Hilders (penningmeester), Natacha Anlo (communicatie), Piroska de Boer (jeugd) Ed van Niel (park & bar), Lieke Bader (wedstrijdzaken), Marije van Capel (activiteiten)

V.l.n.r. voor: Desmond van Tol (sponsoring), Kate Clarke (communicatie & jeugd), Joris Aartman (secretaris/ledenadministratie), Jonie van Capel (activiteiten)